KovanieTo, čo zabezpečuje celý rad úkonov spojených s obsluhou okna či balkónových dverí, je kovanie. Od otvárania prostredníctvom kľučky až po bezpečnosť vášho majetku. Kovanie zohráva rovnako dôležitú úlohu v zabezpečení proti zlodejom ako aj kvalitné bezpečnostné sklo.

Použitie otváravo–sklopného kovania:


Poloha kľučky hore (tzv. ventilačka) je určená pre dlhodobé vetranie miestnosti.

Poloha kľučky vodorovne je pre krátkodobé vetranie, prípadne pre čistenie okenných tabúľ. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné, aby okno v tejto polohe neostalo bez dozoru.

Poloha kľučky dole (uzavreté).

Štvrtá poloha kľučky (medzi ventilačnou a vodorovnou polohou) je určená pre štrbinové vetranie alebo tzv. mikrovetranie.

Neodporúčame prídavné zaťaženie krídla či vkladanie akýchkoľvek prekážok do otvoru medzi krídlom a rámom. Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo–sklopného kovania pre okná a balkónové dvere, je nutné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.

Vo výrobe používame kovania značky MACO, ROTO alebo SIEGENIA.

Detailnejšie informácie ohľadom konštrukcie a použitia kovaní nájdete na týchto odkazoch:

www.macosk.sk    www.roto.sk    www.siegenia.sk