SkloSklo tvorí priezračnú výplň a dotvára tak finálny stav dreveného výrobku pred namontovaním a používaním. Na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb sa používajú izolačné sklá a to vďaka priaznivým tepelným a zvukovo-izolačným vlastnostiam. Sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom zákazníka.


  Kombinácia s bezpečnostným sklom kaleným   Kombinácia s bezpečnostným sklom lepeným   Kombinácia s bezpečnostnými sklami lepenými a kalenými   Kombinácia s drôtosklom
Kombinácia s bezpečnostným sklom kaleným
 
Kombinácia s bezpečnostným sklom lepeným
 
Kombinácia s bezpečnostnými sklami lepenými a kalenými
 
Kombinácia s drôtosklom


Vzdialenosť sklenených tabúľ je vymedzená dištančným profilom, ktorý je naplnený vysúšacím prostriedkom. Medzi tabule je možné vkladať okrasnú mriežku viacerých typov alebo nerezový rámik.


  Deliaca okrasná mriežka   Deliaca okrasná mriežka   Deliaca okrasná mriežka   Sklo s použitím nerezového rámika
Deliace okrasné mriežky
 
Deliace okrasné mriežky
 
Deliace okrasné mriežky
 
Sklo s použitím nerezového rámika


Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom.Moderné izolačné sklo s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami je zložené z tabúľ plaveného skla float, z ktorých jedna má na vnútornej strane nanesenú tenkú vrstvu ušľachtilého kovu. Táto vrstva len nepatrne mení čírosť a priehľadnosť skla. Efektivita tejto vrstvy je v takmer úplnom odrážaní tepelného žiarenia, ktoré prirodzene uniká z interiéru a vracia ho späť. V tomto prípade sa dosahuje hodnota U=1,8 až 0,6 v závislosti od konštrukcie izolačného skla.